علائم هشدار دهنده چرخه  درگیر شدن در عشق سمی

روابط سالم در مقابل روابط ناسالم

همه کسانی که عاشق شما بوده  اند و برای شما نامه‌ها و هدایای عاشقانه می‌فرستند، لزوما عاشق صادقی نیستند. . بمباران عشقی یا عشق سمی یک چرخه خشونت پنهان توسط فرد خودشیفته است که اغلب با بمب افکن عشقی فرد دچار اختلال شخصیت خودشیفته مرتبط است. در یک رابطه درگیر چرخه عشق سمی یا خشونت پنهان تحت لوای عشق، فرد خود شیفته قربانی را که فریب بمباران عشق را خورده است دیر یا زود پس زده  او را دچار احساس سرخوردگی و ناکامی می کند. بازی پنهان باران عشق و تحقیر و سرزنش و طرد، تاجایی تکرار شده و ادامه پیدا می کند که قربانی در مورد خود و احساسهایش دچار شک و تردید شده اعتماد به نفسش را از دست می دهد.

برای آ گاهی از این که آیا شما هم دچار چنین چرخه مسموم و خطرناکی شده اید یا نه به سوالاتی که در ادامه می آید پاسخ دهید. این سوالات علایم خطر درگیر شدن در عشق سمی را به شما نشان می دهد.

 

آیا چیزی در مورد شخصیت فرد وجود دارد که به نظرمی رسد ناسازگار است؟

آیا رابطه با او از بسیار گرم تا بسیار سرد در نوسان است. یعنی یک روز آنچنان داغ و سوزان است که با عشق شورانگیزش شما را سیراب می کند و دیگر روز شما را نادیده گرفته و سرزنش آمیز برخورد می کند؟

آیا رابطه با او بسیار سریعتر از انتظار پیش رفته است؟

آیا حتی وقتی از شما تعریف و تمجید می کند حس می کنید محور خود اوست. مثلا اگر هدیه ای برای شما خریده است تاکید می کند که او چه فرد با سلیقه و یا با محبتی بوده است؟

آیا دایم شما را چک و کنترل می کند و وانمود می کند این کار را به خاطر خود شما انجام می دهد؟

آیا حریم خصوصی شما را در هم می ریزد برای مثال به خود حق می دهد که در مورد کوچکترین رفتارهای شما نظر بدهد همه چیز شما را زیر نظر داشته و تصحیح کند.

آیا به خود حق میدهد وسایل شخصی تان را بدون دلیل منطقی چک کند؟

آیا فردی کوتاه مزاج است و دوره هایی از خشم های انفجاری و پرخاشگری بر سر هرچیز کوچک و بزرگ از خود نشان می دهد؟

آیا با وجود اینکه از شما سوالی می پرسد، در حالی که دارید پاسخ می دهید، حرف شما را قطع می کند؟

آیا دایم از شما ایراد می گیرد و با شما به گونه ای تحقیر آمیز رفتار می کند؟

آیا دچار خود بزرگ بینی کاذب است و به صورت بدون اصالت و با پروپاگاندا ایگوی خود را متورم می کند ؟

آیا دایم نیاز به توجه و تایید افراطی دارد؟

آیا فکر می کند همیشه حق با او است؟

آیا هرکاری برای او انجام می دهید راضی نمی شود و در آخر این  احساس را به شما می دهد که کافی نیستید؟

آیا رابطه او با دیگران هم ناسازگارانه است؟

 

مواردی که باید در درون خود به آنها توجه کنید:

آیا احساس می کنید تحت تأثیر توجه و فوران عشق او قرار گرفته اید؟

آیا حس می کنید به شما فضایی داده نمی شود که احساسات خود را به درستی پردازش کنید؟

آیا ته دل خود نسبت به رفتارهای نمایشی این شخص شک و تردید دارید؟

آیا حس می کنید آنگونه که خود را بزرگ و خواستنی و بی عیب و نقص جلوه می دهد واقعا انگونه نیست؟

آیا در این رابطه احساس می کنید خود واقعی تان را از دست داده اید و در هویت خود دچار شک و تردید شده اید ؟

آیا وقتی به چیزهای مثبت در رابطه امیدوار می شوید دوباره رفتاری از او می بینید که دوباره دلسرد و نا امید می شوید؟

آیا فکر می کنید در طول این رابطه اعتماد به خود را از دست داده اید؟

آیا در این رابطه حریم شخصی شما محترم شمرده نمی شود؟

آیا حس می کنید همه رفتارها و واکنش های شما توسط او کنترل و تصحیح می شود؟

آیا حس می کنید او تلاش می کند شما را از دوستان و اعضای خانواده تان دور و منزوی کند؟

آیا دایم شما را متهم  می کند و تقصیر اشتباهات خود را نیز به گردن شما می اندازد؟

آیا دایم در موضع قربانی بوده و به دنبال انتقام است؟

آیا با تحریف واقعیتها سعی دارد نشان دهد که همیشه تقصیر و کوتاهی از جانب شما است؟

 

کلام آخر

اگر به بیش از نیمی از سوالات جواب مثبت داده اید شما درگیر عشق سمی ناشی از ارتباط با فرد خود شیفته هستید. ماندن در چنین رابطه ای می تواند منجر به صدمات عاطفی و روانی بسیاری برای قربانی شود. آسیب های ناشی از در گیری در رابطه سمی  کمتر از صدمات ناشی از حضور در جنگ یا صحنه تصادف نیست بنابر این لازم است هرچه سریعتر با یک متخصص تماس گرفته و جهت درمان رابطه یا نجات وضع روانی خود اقدام کنید