تیپ های چهار گانه شخصیتی و ازدواج

Current Status
Not Enrolled
Price
‎$۱۹۹٫۰۰
Get Started

هلن فیشر، متخصص برجسته در حوزه عشق رمانتیک پس از انجام تحقیقات گسترده روی پایه‌های زیست‌ شناختی تیپ‌های شخصیتی، به این نتیجه رسیده است که هر کدام از ما، ترکیب منحصر به‌ فردی از چهار تیپ شخصیتی اصلی را بروز می‌دهیم. از نظر او هر یک از چهار هورمون اصلی که در بدن یک فرد موجب بروز ویژگی‎ در فرد ترشح می شود.

چهار هورمونی که شخصیت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد عبارت است از دوپامین، سروتونین، تستوسترون، استروژن و تیپ های شخصیتی که هلن فیشر بر اساس هورمونهای چهارگانه دسته بندی کرده است به ترتیب عبارت است از: جستجوگر، سازنده، کارگردان و مذاکره‌ کننده.

این تیپ‌های شخصیتی همگی به دست سیستم‌های شیمیایی در مغز انسان تعیین و اداره می‌شوند. علاوه بر این، تیپ شخصیتی اصلی و نوع و میزان ترکیبات آن ما را به ‌سوی شریک عشقی خاصی هدایت می‌کند.

وی می‌گوید: نجوای مداوم طبیعت درونمان و دیگر عوامل بر روی این که عاشق چه کسی می شویم تاثیر می گذارد.

او همچنین اعتقاد دارد با شناخت ویژگی های شخصیتی افراد می توان آنها را بهتر درک نموده، این شناخت همچنین کمک می کند که  علت بسیاری از رفتارهای انسانها و تعارضات احتمالی را فهمید بنابراین این شناخت به قدرت پذیرش و همدلی زوجها کمک می کند.

از نظر دکتر فیشر با شناخت ویژگی‌های شخصیتی می‌توان به دنیای افراد قدم گذاشت.

Related Courses