مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان (جعبه ابزاری برای فرزند پروری)

با استفاده از این متدها فرزند خود را به درستی تربیت کنید.
Current Status
Not Enrolled
Price
$199
Get Started

این برنامه آموزشی به منظور آموزش مهارت ها و تکنیک های کاربردی برای تغییر دادن رفتارکودکان و نوجوانان طراحی شده است.