مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان (جعبه ابزاری برای فرزند پروری)

با استفاده از این متدها فرزند خود را به درستی تربیت کنید.
Current Status
Not Enrolled
Price
199
Get Started

این برنامه آموزشی به منظور آموزش مهارت ها و تکنیک های کاربردی برای تغییر دادن رفتارکودکان و نوجوانان طراحی شده است.