رابطه بین بولی شدن در کودکی و بیماری‌های جسمی در بزرگسالی

آیا شما برای فرزند آوری آماده هستید

آیا شما برای فرزند آوری آماده هستید؟

آیا شما برای فرزند آوری آماده هستید؟ اضافه شدن کودک به جمع دو نفره شما، روزهایی کوتاه‌تر، شب‌هایی طولانی‌تر، سرمایه‌گذاری کوچک‌تر، خانه‌ ای شادتر، لباس‌های کثیف‌تر، گذشته‌های فراموش‌شده و آینده‌ای

mother child mothersday mother's Day toronto canada Nastaran Adibrad

مادر خواندگی خردمندانه

به مناسبت روز مادر نقش مادر خواندگی  ممکن است از طریق عشق بین شما و همسرتان که فرزندی از قبل داشته است به عهده شما گذاشته شده باشد. نکته ای

marriage end of love Nastaran Adibrad Toronto Canada

آیا ازدواج مرگ عشق است؟!

شاید شما هم دیده اید که در محافل دوستانه وقتی صحبت از ازدواج می شود بسیاری از زوجهای حاضر با انتقاد از پدیده ازدواج آن را مرگ رابطه رمانتیک تلقی

قربانیان بمباران عشق

افتادن در چرخه معیوب خشونت پنهان توسط فرد خود شیفته در بسیاری از رابطه هایی که با شور و شوق وصف ناپذیری شروع می شوند، گاهی یک طرف مورد بمباران