آیا شما برای فرزند آوری آماده هستید

آیا شما برای فرزند آوری آماده هستید؟

آیا شما برای فرزند آوری آماده هستید؟

آیا شما برای فرزند آوری آماده هستید؟ اضافه شدن کودک به جمع دو نفره شما، روزهایی کوتاه‌تر، شب‌هایی طولانی‌تر، سرمایه‌گذاری کوچک‌تر، خانه‌ ای شادتر، لباس‌های کثیف‌تر، گذشته‌های فراموش‌شده و آینده‌ای

Familyschool Toronto Dr. Nastaran Adibrad

تعادل بین “کار و خانواده” دشوار ولی ضروری – قسمت اول

تعادل بین “کار و خانواده” دشوار ولی ضروری – قسمت اول

تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم فروپاشی خانواده ها،  عدم برقراری توازن و تعادل بین ساعات کار و زمان باهم بودن در خانواده است. صرف نظر از

علائم هشدار دهنده چرخه  درگیر شدن در عشق سمی

علائم هشدار دهنده چرخه  درگیر شدن در عشق سمی

روابط سالم در مقابل روابط ناسالم همه کسانی که عاشق شما بوده  اند و برای شما نامه‌ها و هدایای عاشقانه می‌فرستند، لزوما عاشق صادقی نیستند. . بمباران عشقی یا عشق

do grandmothers love their grandchildren more - Toronto Psychology Nastaran Adibrad

آیا مادر بزرگ‌ها نوه‌های خود را بیش از فرزندانشان دوست دارند؟!

آیا مادر بزرگ‌ها نوه‌های خود را بیش از فرزندانشان دوست دارند؟!

به احتمال زیاد شما هم جزو کسانی هستید که خانه مادربزرگ راجزو امن ترین مکانها در قلب خود حس می کنید و نیز این که بسیار شنیده اید که مادر