ذهن آرام

در این دوره به تمرینهای کاربردی برای دستیابی به آرامش و رهایی از وسواس فکری می پردازیم.
Current Status
Not Enrolled
Price
229
Get Started

تمرینهای کاربردی برای دستیابی به آرامش و رهایی از وسواس فکری رهایی از مشغله های فکری.

اگرچه اکثر ما گاه به گاه دچار مشغله های فکری می شویم، برخی از افراد آنچنان درگیر مشغله های ذهنی می شوند که به صورت وسواس فکری در آمده و به کلی آرامش آنها را سلب می کند. درگیری بیش از اندازه با مشغله های ذهنی فرد را آسیب پذیر کرده انرژی زیادی را طلب می کند. این مساله انسان را در معرض ریسک بیشتری از مبتلا شدن به افسردگی، استرس، اختلالات تغذیه ای و دیگر مشکلات مربوط به سلامت روان می کند.