آگاهی های قبل از ازدواج، چه سوالاتی بپرسیم

اهمیت و ضرورت سوالات قبل از ازدواج انتخاب همسر مهمترین تصمیم یک انسان بالغ است و می تواند کل روند و روال زندگی یک فرد را تغییر دهد.
Current Status
Not Enrolled
Price
$69
Get Started

آگاهی های قبل از ازدواج اهمیت و ضرورت سوالات قبل از ازدواج انتخاب همسر مهمترین تصمیم یک انسان بالغ است و می تواند کل روند و روال زندگی یک فرد را تغییر دهد.

هیچ زوجی با قصد طلاق و جدایی ازدواج نمی کند با این وجود آمارها نشان می دهد که نزدیک به نیمی از ازدواج ها به طلاق ختم می شود و درصد زیادی از نیمه دیگر با نارضایتی تن به ادامه زندگی مشترک می دهند. آمار بالای جدایی ها و طلاق نشان می دهد که به احتمال زیاد فرایند آشنایی و ازدواج آنگونه که باید نبوده است.

مسئولیت پذیری، تعهد دوجانبه، شور و اشتیاق داشتن و عشق و علاقه، از جمله عناصر مهم و تعیین کننده در زندگی مشترک به شمار می روند. در این میان پرسیدن سوالات به جا و مناسب بهترین ابزار برای سنجیدن و مشخص شدن عیار طرفین ازدواج است، بدون تردید، یکی از دغدغه ها و نگرانی های طرفین ازدواج، عدم شناخت کافی و لازم از طرف مقابل خود می باشد که پرسیدن سوالات مناسب یکی از راهکارهای مثمر ثمر و کاربردی در این زمینه است.

روانشناسان خانواده بر این باور هستند که یکی از پایه های اصلی و زیربنای برخورداری از ازدواج موفق، داشتن شناخت از جزئیات ویژگی های شخصیتی طرف مقابل می باشد. سوالات مهم قبل از ازدواج، به میزان چشمگیری زمینه مناسب برای شناخت طرفین از خصوصیات شخصیتی خانواده، مدیریت خشم و اضطراب، نگرش فرزند پروری، مدیریت پول، نحوه ارتباطات و بسیاری جنبه های یکدیگر را را فراهم می آورد.

شایان ذکر است که در پرتو پرسیدن به جا و به موقع سوالات مهم قبل از ازدواج، می توان از زوایای پنهان و مستتر شخصیت فرد به نحو مطلوب آگاهی و شناخت لازم را به دست آورد. بنابراین، برای برخورداری از یک ازدواج موفق و پایدار، سوالات و صحبت های قبل از ازدواج نقش پر رنگ و برجسته ای را در این زمینه عهده دار می باشند.