آرشیو دوره های رشد فردی

$160

آموزش ارتباط موثر

ارتباط موثر، یکی از مهارت هایی است که انسان برای داشتن زندگی خوب بدان نیازمند است. از همین روی یادگیری آن برای موفقیت در زندگی، یک امر ضروری می باشد.

مشاهده دوره

$159

من بدنم را دوست دارم

کودکان از هر نظر بدنشان را دوست دارند آنها به هیچ عنوان بدنشان را قضاوت نمی کنند ولی ما در مسیر زندگی خود تحت تاثیر قضاوتها و مقایسه های دیگران به این نتیجه رسیده ایم که ما به اندازه کافی خوب و دوست داشتنی نیستیم.

مشاهده دوره

$229

ذهن آرام

در این دوره به تمرینهای کاربردی برای دستیابی به آرامش و رهایی از وسواس فکری می پردازیم.

مشاهده دوره

$199

از احساس شرم تا مدیریت خشم

در این دوره با مفهوم خشم و پرخاشگری آشنا می شوید، تاثیر خشم را در ابعاد زندگی خود بررسی می کنید و سپس مهارت هایی را می آموزید که به شما کمک می کند که خشم خود را مدیریت کنید.

مشاهده دوره

$0

غمگساری سفری به سوی بهبودی

در این دوره می آموزید چگونه با دوره غمگساری کنار آمده و به سلامت از آن عبور کنید.

مشاهده دوره

$199

مهارت های ابراز وجود

با استفاده از مطالب این دوره جرات مندی و هنر "نه" گفتن را بیاموزید.

مشاهده دوره