آرشیو دوره های فرزند پروری

$199

مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان (جعبه ابزاری برای فرزند پروری)

با استفاده از این متدها فرزند خود را به درستی تربیت کنید.

مشاهده دوره

$199

کودکان، نوجوانان و اینترنت

چگونه رفتار و عملکرد فرزند خود را در شبکه های اجتماعی مدیریت کنید.

مشاهده دوره

$89

آزارگری در مدرسه

چگونه به عنوان والدین با پدیده آزار فرزندتان در مدرسه روبرو شوید.

مشاهده دوره

$79

نحوه ارتباط با نوجوانان

روشهای کاربردی برای ارتباط موثر و سالم با کودک یا نوجوان خود را بیاموزید.

مشاهده دوره