پرسشنامه ارزیابی نیازها

نیازهای شش گانه انسان

مطمئنا شما هم متوجه تفاوت هایی که با دیگران دارید شده اید. شاید گاهی اوقات از خود می پرسید دلیل اصلی کارهایی که انجام می دهید چیست؟ شاید هم گاهی از انتخابها و رفتارهای دیگران شگفت زده می شوید و از خود می پرسید دلیل این همه تفاوت چیست؟ و یا دلیل تنوع رفتار انسانها چیست؟

پاسخ سوال شما در شش نیاز اساسی انسان نهفته است. نیازهای شش گانه بین همه انسانها مشترک است. تفاوت انسانها در میزان و اولویت بندی نیازها است. شخصیت هر فرد به شدت تحت تاثیر دو نیاز اولیه اوست. بسیاری از اوقات تعارضات درونی و تعارضات بین فردی به تعارض بین دو نیاز اولیه فرد بر می گردد. شناخت نیاز های مورد اولویت هر فرد به او کمک می کند که زمینه های ارضای آنها را فراهم کند در این صورت احساس بهتری نسبت به خود و زندگی خواهد داشت. همچنین شناخت نیازهای مورد اولویت نزدیکان از جمله همسر، فرزندان و حتی دوستان و همکاران به روند بهبود رابطه ما کمک کرده، زمینه حل تعارض های بین فردی را فراهم می کند.

بر اساس دیدگاه کلویی مادانس و آنتونی رابینز انسانها شش نیاز اساسی دارند که این نیازها محرک اصلی رفتارهای آنها است.

چهار نیاز اول (احساس راحتی و آرامش، عدم یکنواختی و تنوع، احساس مهم بودن، ارتباط و عشق)، نیازهای مربوط به پایه های شخصیت است – و همه افراد به میزان متفاوتی به طور ناخودآگاه به ارضای آن می پردازند.

دو نیاز بعدی (رشد و کمک کردن)، نیازهای معنوی هستند که زمینه های رضایت و خوشحالی ماندگار ما را فراهم می کنند.

1- فرد تاثیرگذاری هستم.

2- حس تعلق برای من بسیار حائز اهمیت است.

3- نیاز دارم حس کنم جایم محکم است.

4- اهل ریسک هستم.

5- از تغییر نمی ترسم.

6- اگر در مسیر خود به سوی اهداف تان به تلاش کردن ادامه دهید، شکست رنگ پیروزی به خود می گیرد.

7- به بذل و بخشش اعتقاد دارم.

8- از دیگران به خوبی مراقبت می کنم.

9- اغلب نگران حرف های دیگران درباره ی خود هستم.

10- دوست دارم حدالامکان در زندگی خود ثبات داشته باشم.

11- مهم است در جامعه ای که زندگی می کنیم در کار های مختلف مشارکت داشته باشیم و کمک کنیم.

12- دوست دارم ایده ها و پروژه های جدیدی ایجاد کنم.

13- من خیلی محتاط هستم باشم.

14- می خواهم برای دیگران الگو باشم.

15- اهل رقابت هستم.

16- از یکنواختی متنفرم.

17- می دانم چگونه با دیگران ارتباط برقرا کنم.

18- دائما بلند پروازی می کنم.

19- خطرکردن هرگز مرا هیجان زده نمی کند.

20- در روابط نزدیک تا حدودی من نقش دهنده را دارم.

21- همیشه چیز جدیدی برای یادگیری وجود دارد.

22- دوست دارم کارهایم به طور کامل به انجام برسد.

23- اغلب خود را ارزیابی می کنم.

24- دوست دارم همه چیز قابل پیشبینی باشد.

25- نسبت به اکثر افراد دوست داشتنی تر هستم.

26- دیده شدن توسط دیگران برای من بسیار اهمیت دارد.

27- انجام کار های چالش بر انگیز را دوست دارم.

28- حواسم هست که ولخرجی نکنم.

29- تحصیلات برای من حائز اهمیت است.

30- من یک رهبر و مدیر هستم.

31- همیشه به دنبال تجارب جدید هستم.

32- گاهی بیش از اندازه سعی می کنم به دیگران کمک کنم.

33- عادت ها و روتین ها برایم مهم هستند.

34- من به آن چیزی که هستم افتخار می کنم.

35- از اینکه یادگیری چیز های جدید دیدگاه مرا به زندگی تغییر می دهد خوشحالم.

36- گاهی اوقات مهم ترین کارهایی که در زندگی انجام می دهی آن است که در ازایش دستمزد دریافت نمیکنی.

37- من شخصی ماجراجویی نیستم.

38- هیچکس به من نمی گوید خودخواه هستم.

39- دوست دارم از توان خود فراتر روم.

40- دوست دارم فرد مهمی باشم.

41- هر شکست یک تجربه برای یادگیری است.

42- دوست دارم چیز های جدید یاد بگیرم تا بتوانم آموخته هایم را به دیگران بیاموزم.

43- من در روابط خود به دنبال سازگاری و کنار آمدن با دیگران هستم.

44- دوست دارم متفاوت باشم و تفاوت ایجاد کنم.

45- اگر پیامد های کاری را ندانم، از انجام آن خودداری می کنم.

46- زمانی که کسی مانع من برای انجام کاری می شود ناراحت می شوم.

47- از بلاتکلیفی و ابهام لذت می برم.

48- اعتبار برای من مهم است.

49- من شخص رمانتیکی هستم.

50- من دائما در حال یادگیری هستم.

51- دادن همیشه برای من مهم تر از دریافت کردن است.

52- دوست دارم همیشه بهترین باشم.

53- از هرگونه ریسک کردنی متنفرم.

54- دوست دارم به طور مداوم پیشرفت کنم.

55- دوست دارم انرژی خود را صرف چیز های خوب کنم.

56- دوست دارم توسط دیگران مورد تحسین قرار بگیرم.

57- به توانایی خود در یادگیری چیز های جدید افتخار می کنم.

58- به دنیا آمده ایم که دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم.

59- دوست دارم توانایی های خود در عرصه های مختلف رشد دهم.

60- روابط شخصی مهم ترین بخش زندگی من هستند.

61- گاهی اوقات بیمناک می شوم.

62- اغلب به دنبال سرگرمی های جدید می گردم.

63- هرچیزی که ممکن است پر ریسک باشد مرا دچار نگرانی می کند.

64- تحقق یک رویا مهم تر از مورد ستایش قرار گرفتن است.

65- سعی می کنم تلاش های خود را بهبود بخشم.

66- برای دیگران وقت و انرژی می گذارم و پول خرج می کنم تا به من نزدیک شوند.

67- پیش از اینکه کاری را شروع کنم دقیق به آن فکر می کنم.

68- گاهی اوقات دوست دارم احساس ترس را تجربه کنم.

69- دوست دارم دیگران به من احترام بگذارند.

70- زمانی که رشد ما متوقف شود، دیگر مرده ایم.

71- حس باهم بودن برای من مهم است.

72- برای یافتن معنای زندگی باید تثر مثبتی داشته باشم.

73. داشتن احساس راحتی همیشه برای من در اولویت است.

74- از شرکت در فعالیت های مختلف لذت می برم.

75- همیشه موفقیت های خود را با دیگران مقایسه می کنم.

76- باید در روابط خود حس اشتیاق داشته باشم.

77- اگر به دیگران کمک نکنم، زندگی ام بی معنا می شود.

78- زمانی که می خواهم تصمیمی بگیرم آنچه لذت بخش تر است را در نظر می گیرم.

79- بی رونق بودن را نمی توانم تحمل کنم.

80- همیشه سعی دارم در هر موقعیتی تا حد امکان در امنیت کامل باشم.

81- همیشه از تعهد فراری هستم، چرا که فکر می کنمچیز بهتری را از دست می دهم.

82- هیچ وقت نمی خواهم به عنوان یک بازنده دیده شوم.

83- به داشتن ثبات در زندگی خیلی اهمیت نمی دهم.

84- زندگی ام هدفمند است.