پرسشنامه هوش هيجاني

هوش هیجانی

به گفته روانشناسان انسان در جامعه و در ارتباط با دیگر انسانها متولد می شود در جامعه رشد می کند در جامعه بیمار می شود و در جامعه شفا می یابد. این گفته نشانگر نقش و اهمیت اساسی روابط انسانی و کیفیت آن در سلامت و بیماری انسان است.

یکی از مهمترین مهارتهایی که به سلامت ارتباطی انسانها کمک می کند مهارت هوش هیجانی است.

هوش هیجانی قسمتی از هوش کلی است که ترکیبی است از ابعاد شناختی و عناصر هیجانی. هوش هیجانی دارای دو وجه کلی است که تحت عنوان قابلیتهای درون روانی و مهارتهای بین فردی مطرح شده است.

هوش درون فردی قابلیتی است که به ما کمک می کند تا به افکار، احساسات، رفتارها و حس های بدنی خود و روابطی که بین تمام این امور وجود دارد آگاهی یافته و معنا ببخشیم. این قابلیت به ما این امکان را می دهد که هیجانات و تمام قابلیتهای شخصی مان را مدیریت کرده به خدمت بگیریم.

هوش بین فردی قابلیتی است که به ما امکان تنظیم روابطمان را با دیگران فراهم می کند. این قابلیت به ما امکان همدلی، برقراری ارتباط شفاف، برانگیختن دیگران و فهم ارتباطات را می دهد. هوش بین فردی به ما کمک می کند که به دیگران الهام ببخشیم و اعتمادشان را به خود جلب کنیم.

1- به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.

2- لذت بردن از زندگي برايم مشكل است.

3- شغلي را ترجيح مي دهم كه حتي الامكان من تصميم گيرنده باشم.

4- مي توانم بدون تنش زياد‌‌، با مشكلات مقابله كنم.

5- مي توانم براي معني دادن به زندگي تا حد امكان تلاش كنم.

6- نسبت به هيجاناتم آگاهم.

7- سعي مي كنم بدون خيال پردازي ، واقعيت امور را در نظر بگيرم.

8- به راحتي با ديگران دوست مي شوم.

9- معتقدم توانايي تسلط بر شرايط دشوار را دارم.

10- بيشتر مواقع به خودم اطمينان دارم.

11- كنترل خشم برايم مشكل است.

12- شروع دوباره ، برايم سخت است.

13- كمك كردن به ديگران را دوست دارم.

14- به خوبي مي توانم احساسات ديگران را درك كنم.

15- هنگامي كه از ديگران خشمگين مي شوم ، نمي توانم با آنها در اين مورد صحبت كنم.

16- هنگام رويارويي با يك موقعيت دشوار، دوست دارم تا حد ممكن در مورد آن اطلاعات جمع آوري كنم.

17- خنديدن برايم سخت است.

18- هنگام كار كردن با ديگران بيشتر پيرو افكار آنها هستم تا فكر خودم.

19- نمي توانم به خوبي فشارها را تحمل كنم.

20- در چند سال گذشته كمتر كاري را به نتيجه رسانده ام.

21- به سختي مي توانم احساسات عميقم را با ديگران در ميان بگذارم.

22- ديگران نمي فهمند كه من چه فكري دارم.

23- به خوبي با ديگران همراهي مي كنم.

24- به اغلب كارهايي كه مي كنم خوش بين هستم.

25- براي خودم احترام قائل هستم.

26- عصبي بودنم مشكل ايجاد مي كند.

27- به سختي مي توانم فكرم را در مورد مسائل تغيير دهم.

28- كمك به ديگران، مرا كسل نمي كند، به خصوص اگر شايستگي آن را داشته باشند.

29- دوستانم مي توانند مسائل خصوصي خودشان را با من در ميان بگذارند.

30- مي توانم مخالفتم را با ديگران ابراز نمايم.

31- هنگام مواجهه با يك مشكل ، اولين كاري كه انجام مي دهم دست نگه داشتن و فكر كردن است.

32- فرد با نشاطي هستم.

33- ترجيح مي دهم ديگران برايم تصميم بگيرند.

34- احساس مي كنم كنترل اضطراب برايم مشكل است.

35- از كارهايي كه انجام مي دهم راضي نيستم.

36- به سختي مي فهمم چه احساسي دارم.

37- تمايل دارم با آنچه در اطرافم مي گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره مي روم.

38- روابط صميمي با دوستانم براي هر دو طرف مان اهميت دارد.

39- حتي در موقعيت هاي دشوار، معمولا براي ادامه كار انگيزه دارم.

40- نمي توانم خودم را اين طور كه هستم بپذيرم.

41- ديگران به من مي گويند هنگام بحث آرام تر صحبت كنم.

42- به آساني با شرايط جديد سازگار مي شوم.

43- به كودك گمشده فكر مي كنم ، حتي اگر همان موقع جاي ديگري كار داشته باشم.

44- به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.

45- نه گفتن برايم مشكل است.

46- هنگام تلاش براي حل يك مشكل، راه حل هاي ممكن را در نظر می آورم، سپس بهترين را انتخاب مي كنم.

47- از زندگي ام راضي ام.

48- تصميم گيري برايم مشكل است.

49- مي دانم در شرايط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ كنم.

50- هيچ چيز در من علاقه ايجاد نمي كند.

51- از احساسي كه دارم آگاهم.

52- در تصورات و خيال پردازي هايم غرق مي شوم.

53- با ديگران رابطه خوبي دارم.

54- معمولاً انتظار دارم، مشكلات به خوبي ختم شوند، هر چند گاهي اين طور نمي شود.

55- از اندام و ظاهر خود راضي هستم.

56- كم صبر هستم.

57- مي توانم عادات قبلي ام را تغيير دهم.

58- اگر لازم باشد با زير پا گذاشتن قانون از موقعيتي فرار كنم، اين كار را انجام مي دهم.

59- نسبت به احساسات ديگران حساس هستم.

60- مي توانم به راحتي افكارم را با ديگران بگويم.

61- هنگام حل كردن، به سختي مي توانم در مورد انتخاب بهترين راه حل تصميم گيري كنم.

62- اهل شوخي هستم.

63- در انجام كارها و امور مختلف به ديگران وابسته ام.

64- رويارويي با مسائل ناخوشايند برايم مشكل است.

65- حتي الامكان كارهايي را به عهده مي گيرم كه برايم لذت بخش است.

66- حتي هنگام آشفتگي، از آنچه در من اتفاق مي افتد آگاهم.

67- تمايل به مبالغه گويي دارم.

68- به نظر ديگران من فردي اجتماعي هستم.

69- به توانايي ام براي مقابله با دشوارترين مسائل اطمينان دارم.

70- از شيوه نگرش و فكرم راضي هستم.

71- بد جوري خشمگين مي شوم.

72- معمولاً تغيير ايجاد كردن در زندگي روزانه برايم سخت است.

73- قادر هستم احترام به ديگران را حفظ كنم.

74- ديدن رنج ديگران برايم سخت است.

75- به نظر ديگران من نمي توانم احساسات و افكارم را بروز دهم.

76- هنگام روبرو شدن با شرايط دشوار، سعي مي كنم در مورد راه حل هاي ممكن فكر كنم.

77- افسرده هستم.

78- فكر مي كنم به ديگران بيشتر احتياج دارم، تا ديگران به من.

79- مضطرب هستم.

80- در مورد آنچه مي خواهم در زندگي انجام دهم فكر مشخص و خوبي ندارم.

81- به سختي مي توانم از امور برداشت صحيحي داشته باشم.

82- به سختي مي توانم احساساتم را بيان كنم.

83- با دوستانم رابطه صميمي بر قرار مي كنم.

84- قبل از شروع كارهاي جديد، معمولاً احساس مي كنم شكست خواهم خورد.

85- هنگام بررسي نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبي در مورد خودم دارم.

86- هنگام عصبانيت زود از كوره در مي روم.

87- اگر مجبور به ترك وطنم باشم، سازگاري برايم دشوار خواهد بود.

88- به نظر من پايبندي يك شهروند به قانون مهم است.

89- از جريحه دار كردن احساسات ديگران خودداري مي كنم.

90- مشكل مي توانم از حق خودم دفاع كنم.