Premarital Conversation to Have

پانزده موضوعی که کاش قبل از ازدواج در مورد آن با همسرم گفتگو کرده بودم – بخش اول

پانزده موضوعی که کاش قبل از ازدواج در مورد آن با همسرم گفتگو کرده بودم – بخش اول

یکی از دلایل مهم آمار بالای طلاق در آمریکای شمالی تعارضات حل نشده بین زوجها است. یکی از دلایل مهم این امر بدین سبب رخ می دهد که زوجها شناخت