خانواده و چالش های نوجوانان – آنچه خانواده فاستر به ما می آموزد

خانواده و چالش های نوجوانان – آنچه خانواده فاستر به ما می آموزد

اخیرا در حال تماشای سریال تلوزیونی فاستر در نت فلیکس هستم این سریال مانند همه برنامه های تلوزیونی برنامه کاملی نیست و به نوبه خود ضعفهایی دارد با این وجود